Disclaimer 2019-05-14T18:42:12+00:00

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.sterckrecruitment.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Sterck Recruitment streeft ernaar om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Sterck Recruitment niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sterck Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en even min voor het niet functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Sterck Recruitment heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Sterck Recruitment aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Sterck Recruitment zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk of niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Sterck Recruitment daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.